Sun’ın makinesi 1066 gündür ayakta

[mustafau@blum.sabanciuniv.edu ~]$ uptime
4:50pm up 1066 day(s), 19:31, 1 user, load average: 0.05, 0.04, 0.04

Bu konuda rekor nedir acaba?